HIGHLIGHT CONTENT

น่ารักแบบนี้ ไม่ได้มีบ่อยๆ Sesame Street Bucket Set ราคา 350 บาท

  • 7,294
  • 03 ต.ค. 2019

น่ารักแบบนี้ ไม่ได้มีบ่อยๆ Sesame Street Bucket Set ราคา 350 บาท

วันเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 - จนกว่าสินค้าจะหมด

Sesame Street Bucket Set ในชุดประกอบด้วย
+เอลโม บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 100 ออนซ์ 1 ถัง
+แก้วน้ำลายเซซามี่ สตรีท พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว