HIGHLIGHT CONTENT

ROCKSTAR COMBO SET

  • 1,916
  • 08 ก.ย. 2022

ROCKSTAR COMBO SET

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 
ราคา 250 บาท จำหน่ายที่ จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์ กับ เดลิเวอรี่ 
ประกอบด้วย 
•    ป๊อปคอร์นขนาด 64 ออนซ์ จำนวน 2 กล่อง (สำหรับเดลิเวอรี่ให้ใช้ถุงซิปล็อค 85 ออนซ์)
•    น้ำอัดลม Post Mix (เป๊ปซี่ มิรินด้า เซเว่นอัพ ลิปตัน) ขนาด 44 oz จำนวน 1 แก้ว 
•    ROCKSTAR ขนาด 245 มล. จำนวน 2 กระป๋อง (รสชาติใดก็ได้)