HIGHLIGHT CONTENT

สมัครสมาชิก M GEN ฟรี พร้อมรับคะแนนพิเศษ ที่ M GEN Application

  • 12,547
  • 04 พฤษภาคม 2021

 

M GEN Student , M GEN Regular หรือ  M GEN Next  ฟรี
พร้อมรับคะแนนพิเศษ 20 คะแนน

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 64 - 30 มิถุนายน 64

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น โดยลงทะเบียนสมัครสามาชิก M GEN ผ่าน M GEN App Version ใหม่  
• โปรโมชั่นนี้สำหรับการสมัครบัตร M GEN Student , M GEN Regular หรือ  M GEN Next เท่านั้น
• สมาชิกจะได้รับ M GEN Points 20 คะแนน โดยคะแนนจะเข้าระบบโดยอัตมัติภายใน 3 วัน
• สมาชิกที่สมัครบัตรใหม่ จะได้รับ virtual card จากแอพและสามารถใช้งานได้ทันที โดยการซื้อตั๋วหนังผ่าน Major app / ที่ e-ticket หรือที่ Concession เพียงสแกน QR Code ของบัตร (ไม่ต้องรับบัตรแข็งที่สาขา)
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า