HIGHLIGHT CONTENT

ต่อเวลาความสนุก สมัครบัตร M Pass แพคเกจรายปี รับ ดูฟรี เพิ่ม 1 เดือน

  • 1,997
  • 31 ก.ค. 2022

ต่อเวลาความสนุก สมัครบัตร M Pass แพคเกจรายปี รับ ดูฟรี เพิ่ม 1 เดือน

1 สิงหา - 30 กันยา 65

สมัครแพคเกจ M Pass รายปี
รับสิทธิ์ดูฟรี  เพิ่ม 1 เดือน 
(รวมใช้งานได้ถึง 13 เดือน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น 
- สิทธิพิเศษสำหรับการสมัครแพคเกจรายปี (ชำระล่วงหน้า 12 เดือน) สำหรับ M Pass ทุกแพคเกจ
- ลูกค้าต้องทำการสมัครแพคเกจและชำระค่าบริการรายปีโดยสมบูรณ์ระหว่าง 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 65  
- ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ใช้บัตร M Pass รวมทั้งสิ้น 13 เดือน
- ระบบจะแสดงข้อมูลการใช้งานบัตร M Pass ระยะเวลา 13 เดือน ในทุกวันที่ 1 ของเดือน ก.ย. /ต.ค. 65 เป็นต้นไป
- เงื่อนไขการสมัคร ,การใช้งานบัตร M Pass เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
- โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า