HIGHLIGHT CONTENT

เหยียบคันเร่ง ซิ่งทะลุไมล์ไปกับ Racing Bucket Set แค่ใส่น้ำเย็นแก้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วย

  • 16,691
  • 01 ส.ค. 2019

Racing Bucket Set ราคา 320 บาท (All Teir) ทุกสาขา

เริ่มจำหน่าย : 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมด

1 ชุดประกอบด้วย

- Racing บัคเก็ตพร้อมป๊อปคอร์นขนาด 80 ออนซ์ 1 ถัง

- แถ้วน้ำ Lighting Cup หรือ Speed Cup พร้อมน้ำอัดลมขนาด 32 แก้ว 1 แก้ว

 

รายละเอียด

1.สำหรับถังบัคเก็ตสามารถหมุนเปลี่ยนภาพได้ ทั้งหมด 3 ภาพ

2.สำหรับแก้ว เมื่อเติมน้ำลงไปแล้ว ภาพกราฟสีจะค่อยๆขึ้นมา บริเวณพื้นที่สีขาว