HIGHLIGHT CONTENT

ลุ้นทริปทัวร์สนามกอล์ฟตามรอยโปรเม กับภาพยนตร์ โปรเม อัจฉริยะ | ต้อง | สร้าง

  • 8,345
  • 08 ส.ค. 2019

ลุ้น!! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมแพ็คเกจท่องเที่ยวและที่พัก จังหวัดเชียงราย 3 วัน 2 คืน
จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (มูลค่ารางวัลละ 76,000 บาท) รวมมูลค่า 760,000 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก : ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 - 5 กันยายน 2562 
จับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ผ่านทางหน้า FACEBOOK FANPAGE : Major Group 

วิธีการร่วมสนุก
1. ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ โปรเม อัจฉริยะ / ต้อง / สร้าง ทุกที่นั่ง สามารถร่วมสนุกได้ทันที 
2. SCAN QR CODE เพื่อรับสิทธิ์ 
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว 
4. เก็บบัตรชมภาพยนตร์ไว้แสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล 

เงื่อนไข 
1. กิจกรรมสำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง โปรเม อัจฉริยะ / ต้อง / สร้าง เท่านั้น 
2. ลูกค้าสามารถร่วมสนุกได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3. กรุณาแสดงบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง โปรเม อัจฉริยะ / ต้อง / สร้าง ตัวจริงเท่านั้น เพื่อยืนยันสิทธิ์ผู้โชคดี ในการรับรางวัล
4. บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ / 1 สิทธิ์ และสามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง เท่านั้น
5. รางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า