HIGHLIGHT CONTENT

Promotion Poster Real D 3D Aquaman 2

  • 1,444
  • 18 ธ.ค. 2023

Promotion Poster Real D 3D Aquaman 2

โปรโมชั่นสำหรับ Real D 3D Poster ของภาพยนตร์ “Aquaman 2”
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Aquaman 2” เฉพาะระบบ Real D 3D ทุก 1 ที่นั่ง สามารถแลกรับโปสเตอร์ Real D 3D ได้ฟรี 1 แผ่น
• ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ Real D 3D “Aquaman 2” ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน
• ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่น าบัตรชมภาพยนตร์ Real D 3D มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
• สำหรับตั๋วหนังตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เฉพาะสาขา Icon Cineconic