HIGHLIGHT CONTENT

แจ้งโปรโมชั่น คะแนน M GEN แลกรับเสื้อ Black Panther จาก 7th  Street

  • 141
  • 09 ธ.ค. 2022

แจ้งโปรโมชั่น คะแนน M GEN แลกรับเสื้อ Black Panther จาก 7th  Street

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 65  เป็นต้นไป 

คะแนน M GEN 50 คะแนน แลกรับ เสื้อยืด Black Panther จาก 7 Street  1 ตัว  จำนวน 100 รางวัล

เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน  65 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้ 1 รางวัล / ท่าน 
• เสื้อไม่สามารถเลือก Size ได้ โดยรางวัลจะส่งแบบคละ Size
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย