HIGHLIGHT CONTENT

โปรโมชั่นชม 1 ฟรี 1 ภาพยนตร์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ๒

  • 8,461
  • 31 ส.ค. 2022

โปรโมชั่นชม 1 ฟรี 1 ภาพยนตร์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ๒

เงื่อนไข
- ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส ๒ ทุกที่นั่ง รับฟรี 1 ที่นั่ง (เฉพาะที่นั่งปกติและฮันนี่มูน)
- ตั้งแต่วันนี้ - ตลอดโปรแกรม​ฉายเพียงกรอกโค้ด BUPP1G1 ที่หน้าตู้ E-Ticket 
- สามารถใช้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อได้ที่ E-Ticket (จุดจำหน่ายตั๋ว) ในสาขาที่มีรอบฉาย
- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ส่วนลดบัตร M-GEN แต่สามารถสะสมแต้มได้
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ Movie Day, Student Day หรืออื่นๆ และไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์เรื่องอื่นได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ที่ตู้ E-ticket ดังนี้
1. เลือกรอบ
2. เลือกที่นั่ง จำนวน 2 ที่นั่ง 
3. กดปุ่ม Promotion
4. เลือก Campaign Movie B1G1
5. ใส่โค้ด BUPP1G1
6. กดชำระเงิน

#บุพเพ๒
#เชิญออเจ้าเข้าโรงหนัง
#LoveDestinyTheMovie