HIGHLIGHT CONTENT

ป๊อปคอร์นรสผักเคล ที่รสชาติไม่เหมือนผัก

  • 3,520
  • 16 ต.ค. 2023

ป๊อปคอร์นรสผักเคล ที่รสชาติไม่เหมือนผัก
ผงผักเคลสุขภาพจากโครงการหลวงที่พัฒนาสูตรเฉพาะสำหรับชาวเมเจอร์เท่านั้น

จำหน่ายป๊อปคอร์นทุกสาขา

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด