HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับเสื้อยืด จากภาพยนตร์เรื่อง Dungeons & Dragons Honor Among Thieves

  • 861
  • 23 มี.ค. 2023

คะแนน M GEN แลกรับเสื้อยืด จากภาพยนตร์เรื่อง Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน  66 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าของรางวัลจะหมด

คะแนน M GEN 50 คะแนน แลกรับ เสื่อยืด 1 ตัว
จากภาพยนตร์เรื่อง Dungeons & Dragons Honor Among Thieves มูลค่า 990  บาท จำนวน 200 รางวัล

เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน  66  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1 สิทธิ์/รางวัล 
• เสื้อมี 2 ขนาด รอบอก 40 นิ้ว และ รอบอก 44 นิ้ว
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย