HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับของที่ระลึกจากภาพยนตร์ Morbius

  • 2,360
  • 04 เม.ย. 2022

คะแนน M GEN แลกรับของที่ระลึกจากภาพยนตร์ Morbius

ตั้งแต่ 4 เมษายน 65 เป็นต้นไป

คะแนน M GEN 80 คะแนน แลกรับชุดของที่ระลึกจาก Morbius
ประกอบด้วย เสื้อยืด 1 ตัว + กระบอกน้ำ 1 ใบ + สมุดโน๊ต 1 เล่ม
จำนวน 30 รางวัล

เงื่อนไขกิจกรรม 
• สำหรับสมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่ M GEN .ใช้ M GEN Points 80 คะแนน แลกรับของที่ระลึกจากเรื่อง Morbius 
• สามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน   65 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1  สิทธิ์/รางวัล 
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
• กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย