HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับเครื่องรางไลลา เมื่อชมภาพยนตร์เรื่อง พี่นาค3

  • 3,470
  • 16 มี.ค. 2022

คะแนน M GEN แลกรับเครื่องรางไลลา เมื่อชมภาพยนตร์เรื่อง พี่นาค3

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 65  เป็นต้นไป 

1.คะแนน M GEN 49  คะแนน  แลกรับ บ่วงนาคราช นาคเกี้ยวกินไม่หมด 
มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 10 รางวัล
2. คะแนน M GEN 59 คะแนน แลกรับ สร้อยคอ สีผึ้งมายาศาสตร์ 
มูลค่า 4,280 บาท จำนวน 10 รางวัล
3. คะแนน M GEN 69 คะแนน แลกรับ สร้อยคอ พญาแมลงภู่คำหลวง
มูลค่า 4,980 บาท จำนวน 10 รางวัล 

เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม  65 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1  สิทธิ์/รางวัล 
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย