HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับหน้ากาก จากภาพยนตร์เรื่อง Spider Man : No Way Home

  • 2,507
  • 24 ธ.ค. 2021

คะแนน M GEN แลกรับหน้ากาก จากภาพยนตร์เรื่อง Spider Man : No Way Home

27 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป

1.คะแนน M GEN 10  คะแนน  แลกรับหน้ากากผ้า
มูลค่า 99 บาท จำนวน 200 รางวัล

(ใส่รูปแลกหน้ากกา)

เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1  สิทธิ์/รางวัล 
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย