HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับเสื้อยืดจาก Boomerang

  • 1,348
  • 25 ก.พ. 2022

คะแนน M GEN แลกรับเสื้อยืดจาก Boomerang

คะแนน M GEN 5  คะแนน  แลกรับเสื้อยืดจาก Boomerang

จำนวน 100 รางวัล

 

ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 65 เป็นต้นไป

 

เงื่อนไข

  • สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์  65 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
  • ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น
  • สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1  สิทธิ์/รางวัล
  • เสื้อยืดขนาดรอบอก 48 นิ้ว
  • ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด 
  • ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
  • กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
  • ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย