HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับส่วนลด 50 บาท สำหรับชุด Movie Bucket Set 1-31 พฤษภาคม 66

  • 922
  • 29 เม.ย. 2023

คะแนน M GEN แลกรับส่วนลด 50 บาท สำหรับชุด Movie Bucket Set 1-31 พฤษภาคม 66

คะแนน M GEN 5 คะแนน แลกรับ
ส่วนลด 50 บาท สำหรับ ชุด Movie Bucket Set  
 จำนวน 100 รางวัล

เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 66 – 31พฤษภาคม 66  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1 สิทธิ์/รางวัล 
• ส่วนลด 50 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลด Movie Bucket Set ได้เฉพาะชุดที่ร่วมรายการเท่านั้น ดังนี้ 
1. Powerpuff Girl Bucket Set ราคาปกติ 450 บาท
ป๊อปคอร์น ซิปล็อค 85 ออนซ์
แก้วน้ำ 44 ออนซ์

2. Jurassic World Bucket Set ราคาปกติ 450 บาท
ป๊อปคอร์น 100 ออนซ์
แก้วน้ำ 44 ออนซ์

3. Thor Bucket set ราคาปกติ 520 บาท
ป๊อปคอร์น 100 ออนซ์
แก้วน้ำ 44 ออนซ์

4. Black Panther Bucket Set ราคาปกติ 520 บาท
ป๊อปคอร์น ซิปล็อค 85 ออนซ์
แก้วน้ำ 44 ออนซ์

5. angry bird bucket set angry bird bucket set ราคาปกติ 390 บาท
ป๊อปคอร์น 100 ออนซ์
แก้วน้ำ 44 ออนซ์

• โค้ตส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับ ชุดป๊อปคอร์นที่ร่วมรายการ ที่จำหน่ายในราคาปกติที่เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดกับชุดป๊อปคอร์นที่เป็นราคาโปรโมชั่นได้
• โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ฯเงินสดได้ 
• สามารถนำโค้ดรางวัลไปแสดงเพื่อรับส่วนลดในการซื้อ ชุด Movie Bucket Set ที่ร่วมรายการได้ที่ จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
• ขอสงวนสิทธิ์ Movie Bucket Set บางชุดอาจไม่มีจำหน่ายในบางสาขา 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย