HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับพรีเมี่ยมจาก ภาพยนตร์ Sonic 2

  • 2,124
  • 05 เม.ย. 2022

คะแนน M GEN แลกรับพรีเมี่ยมจาก ภาพยนตร์ Sonic 2

ตั้งแต่ 11 เมษายน 65 เป็นต้นไป 

คะแนน M GEN 50  คะแนน  แลกรับเสื้อยืด 1 ตัว 
มูลค่า 590 บาท  จำนวน 100 รางวัล

เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 65 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1  สิทธิ์/รางวัล 
• เสื้อยืดขนาดรอบอก 42นิ้ว 
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย