HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องพี่นาค 3 ทุกที่นั่ง ผ่านแอป ลุ้นรางวัล เครื่องรางมูเตลู จาก ไลลา ดังนี้

  • 3,377
  • 15 มี.ค. 2022

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องพี่นาค 3 ทุกที่นั่ง ผ่านแอป ลุ้นรางวัล เครื่องรางมูเตลู จาก ไลลา ดังนี้
-บ่วงนาคราช จำนวน 30 ชิ้น มูลค่า 119,700.-
-พระอุเชนทร์ จำนวน 1 องค์ มูลค่า 19,990.-
รวมมูลค่า 139,690.-
ตั้งแต่ 17-31 มีนาคม 2565 ประกาศรางวัล 7 เมษายน 2565 ผ่านทาง www.majorcineplex.com