HIGHLIGHT CONTENT

ต้อนรับสมาชิกใหม่ สมัครบัตร M GEN รับฟรี 30 คะแนน

  • 3,886
  • 06 ก.ย. 2016

ต้อนรับสมาชิกใหม่ สมัครบัตร M GENERATION รับฟรี M GEN Point 30 คะแนน

ตั้งแต่ 1 - 30 กันยายน 2559

เงื่อนไข
● สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตร M GEN Regualr หรือสมาชิกบัตร M GEN Regualr ทำการต่ออายุบัตรใหม่ โดยบัตรเดิมต้องหมดอายุก่อน 30 กันยายน 2559
● ต้องชำระค่าธรรมเนียมเปิดบัตร
● สมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษเมื่อมีการซื้อตั๋วหนังหลังจากเปิดบัตรใหม่ภายในเดือน กันยายน 2559
● คะแนนพิเศษจะเข้าระบบภายใน 7 วัน หลังจากซื้อตั๋วหนัง
● สมาชิก 1 คน / 1 สิทธิ์ เท่านั้น