HIGHLIGHT CONTENT

ชาวพัทลุงดูหนังฟรี! ฉลองสาขาที่ 134 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส พัทลุง

  • 14,361
  • 12 ก.พ. 2018

ฉลองสาขาที่ 134 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัสพัทลุง 
13 ก.พ. นี้ ดูหนังฟรี ทุกเรื่อง ทุกรอบตลอดวัน

พร้อมโปรโมชั่นสุดฟิน
ดูหนังทุก 2 ที่นั่ง หรือ ซื้อชุดป๊อปคอร์น ครบ 200 บาท
ลุ้นรถจักรยานยนตร์ YAMAHA Finn

 

ชาวพัทลุงมีเฮ!  ต้อนรับสาขาที่ 134 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส พัทลุง พร้อมโปรโมชั่นจัดเต็ม
► ดูหนังฟรี ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกโรง วันที่ 13 ก.พ. 2561 ตลอดวัน
► ดูหนังทุก 2 ที่นั่ง หรือ ซื้อชุดป๊อปคอร์น ครบ 200 บาท ลุ้นโชคใหญ่รถจักรยานยนตร์ YAMAHA Finn  และบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล/รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 50,000 บาท (สนับสนุนของรางวัลโดย บจก.ไทยยนตร์มอเตอร์)

 

ระยะเวลาของกิจกรรม:
• ตั้งแต่ 15 ก.พ. - 30 เม.ย. 2561
• จับรางวัลวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
• ประกาศรายชื่อ 17 พฤษภาคม 2561 ทาง www.majorcineplex.com

 

เงื่อนไขการรับรางวัล
• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
• พนักงานของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาขนตรงกับที่ระบุคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า