HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิกบัตร MPASS Student รับสิทธิ์ ซื้อ MPASS Combo Set ในราคาเพียง 130 บาท

  • 15,351
  • 02 ก.ค. 2019

1 ชุด ประกอบด้วย

  • ป๊อปคอร์น ขนาด 46 oz. จำนวน  1  กล่อง
  • น้ำอัดลม ขนาด 32 oz. จำนวน  1  แก้ว

เงื่อนไข

  • เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
  • รับสิทธิ์โดยการรูดบัตรที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์นเท่านั้น
  • ไม่สามารถทำการ เพิ่มขนาด สินค้าได้
  • บัตร 1 ใบ สามารถรับสิทธิ์ 2 สิทธิ์/ต่อวัน