HIGHLIGHT CONTENT

Morning Price Plus+ ดูหนังรอบเช้า รับฟรี!! น้ำอัดลม 1 แก้ว ขนาด 22 ออนซ์ ทันที!!

 • 21,763
 • 12 ต.ค. 2019

Morning Price Plus+ ดูหนังรอบเช้า รับฟรี!! น้ำอัดลม 1 แก้ว ขนาด 22 ออนซ์ ทันที!!

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 62 – 15 พฤศจิกายน 62

เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุก 1 ที่นั่ง  (ในทุกระบบปกติ, ระบบพิเศษ Imax ,4DX, Screen X และ Kids Cinema ทุกโรงภาพยนตร์)
รอบเวลาก่อน 12.00 น. ผ่านตู้ E-TICKET
รับฟรี! น้ำอัดลม 1 แก้ว ขนาด 22 ออนซ์ ทันที ที่จุดจำหน่ายเครื่องดื่ม Concession จำนวน 10,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

การรับสิทธิ์

 • ลูกค้าต้องแสดงบัตรชมภาพยนตร์ และ Coupon ที่มาพร้อมกับบัตรชมภาพยนตร์ ที่มีคำว่า “Free 22 Oz.” ให้พนักงานดู (โดยวันที่ที่แสดงบนบัตรชมภาพยนตร์ จะต้องตรงกับวันที่ที่อยู่บน Coupon ถึงจะสามารถรับสิทธิ์ได้)
 • ลูกค้ารับสิทธิ์ รับฟรี!! น้ำอัดลม 1 แก้ว ขนาด 22 ออนซ์ ได้ที่จุดจำหน่ายเครื่องดื่มและป็อปคอร์น (Concession)
 • สามารถรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้ในวันเดียวกับที่ดูหนังเท่านั้น  (1 ที่นั่ง / 1 สิทธิ์)

เงื่อนไข  

 • โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย และโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่ชมภาพยนตร์เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่ร่วมกับการซื้อแบบ Advance Ticket
 • ใช้สิทธิ์ได้วันต่อวัน เท่านั้น ( 1 ที่นั่ง / 1 สิทธิ์)
 • จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ลูกค้าไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด