HIGHLIGHT CONTENT

สิทธิพิเศษ สมาชิก M GEN Student ที่ สวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน

  • 7,508
  • 10 ก.ค. 2015

สิทธิพิเศษ สำหรับบัตร M GEN Student ที่สวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน
● ลูกค้าไปเที่ยวสวนน้ำแสดงบัตรนักเรียน-นักศึกษา รับส่วนลดค่าบัตรเข้าส่วนน้ำ 20%
● สิทธิพิเศษ เพิ่มเติม เมื่อแสดงบัตรนักเรียน- นักศึกษา พร้อม บัตร M GEN Student รับสิทธิ์เล่น ไต่เชือก หรือ ปีนหน้าผา ฟรี มูลค่า 150 บาท

ระยะเวลา : 10 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558

เงื่อนไข
● สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรโมชั่น "เรียนดี สไลด์เด่น รับเปิดเทอม" (Study Hard Splash Harder) ที่สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน เท่านั้น โดยแสดงบัตรนักเรียน-นักศึกษา จะได้รับส่วนลด 20 % สำหรับค่าบัตรเข้าสวนน้ำ
● การรับสิทธิเพิ่มเติม ฟรี ไต่เชือก หรือ ปีนหน้าผ้า สำหรับสมาชิกบัตร M GEN Student เท่านั้น และ ต้องแสดงบัตรนักเรียนคู่กับบัตร M Gen Student  ในการรับสิทธิ์
● 1 บัตรนักเรียน และ 1 บัตร M Gen Student ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
● ใช้สิทธิ์ได้ เฉพาะ จันทร์ – ศุกร์ เท่านั้น