HIGHLIGHT CONTENT

M-Gen Rewards of Month เมษายน

  • 6,962
  • 01 เม.ย. 2015

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
M GENERATION REWARDS OF APRIL 2015
(ของรางวัล ประจำเดือน เมษายน 2558)

 

 

รายละเอียดของรางวัล

โรงแรมคาทิลิยา เมาน์เท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา 
Mountain Suite 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
มูลค่า 10,000 บาท  จำวน 10 รางวัล  
แลกที่ 900 คะแนน
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : พ.ค. – ก.ค. 58
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุใน Voucher กรุณาโทรจองก่อนเข้าพัก 2 สัปดาห์

The Sea Kho Samui
One Bedroom Suite Mountain view 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน  มูลค่า 6,250 บาท จำนวน 15 รางวัล 
แลกที่ 700 คะแนน
(เข้าใช้บริการได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่องตามที่ทางโรงแรมกำหนดจองล่วงหน้า 3 วัน)
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : พ.ค. – ธ.ค. 58
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุใน Voucher กรุณาโทรจองก่อนเข้าพัก 2 สัปดาห์

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ห้อง Superior พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน 
มูลค่า 3,800 จำนวน 15 รางวัล 
แลกที่ 500 คะแนน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุใน Voucher กรุณาโทรจองก่อนเข้าพัก 2 สัปดาห์

บ้านริมแคว แพริมน้ำ 
ห้องพัก Superior พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน 
มูลค่า 3,000  บาท จำนวน 15 รางวัล 
แลกที่ 500 คะแนน
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ : พ.ค. – ธ.ค. 58
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุใน Voucher กรุณาโทรจองก่อนเข้าพัก 2 สัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาวติดต่อกัน

บ้านปองธารา สวนผึ้ง
ห้องพัก พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน (เลือกได้จาก บ้านพักริมน้ำ,ห้องชมสวนหรือห้องชมดาวเท่านั้น)
มูลค่า 2,200 บาท จำนวน 10 รางวัล 
แลกที่ 300 คะแนน
(Voucher นี้ สามารถนำมาใช้บริการเข้าพักได้ เฉพาะคืนวัน อาทิตย์-พฤหัส เท่านั้น ไม่สามารถใช้ในวันศุกร์ เสาร์ วันนักขัตฤกษ์ได้) 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์  เดือนพฤษภาคม 58 - ตุลาคม 58  
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุใน Voucher กรุณาโทรจองก่อนเข้าพัก 2 สัปดาห์ 

เงื่อนไขการแลกของรางวัล

• นำบัตรสมาชิก M GEN พร้อมบัตรประชาชน ติดต่อแลกของรางวัลได้ที่บูธ M GENERATION ทุกสาขา
• บัตรสมาชิก M GEN ทุกประเภท สามารถเข้าร่วมรายการแลกของรางวัลได้ โดยจะต้องมีคะแนนครบตามเงื่อนไข ไม่สามารถนำบัตรอื่นมารวมคะแนนได้
• ของรางวัลมีจำนวนจำกัด (รางวัลรวมทุกสาขาที่ร่วมรายการ) สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ยื่นเอกสารการแลกรางวัลก่อนมีสิทธิ์ก่อน โปรดตรวจสอบจำนวนของรางวัลได้ที่บูธ M GEN ก่อนแลกทุกครั้ง
• สำหรับของรางวัลบางประเภท สงวนสิทธิ์การแลก สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้ประเภทละ 1 รางวัล เท่านั้น
•  เริ่มแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
• สำหรับสมาชิกที่ยื่นเอกสารแลกของรางวัลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปอีกครั้งเพื่อให้มารับของรางวัล
• ผู้ที่ทำการแลกของรางวัลทุกรางวัล ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด และทำข้อตกลงรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุก กรณี
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• ของรางวัลที่ทำการแลกนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

ระยะเวลา

1 – 30 เมษายน 2558 (หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด)

 

สาขาที่ร่วมรายการ

พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา