HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN แลกรับเสื้อจากภาพยนตร์ ไสหัวไป นายส่วนเกิน

  • 1,377
  • 22 พ.ย. 2021

สมาชิก M GEN แลกรับเสื้อจากภาพยนตร์ ไสหัวไป นายส่วนเกิน

ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 64 เป็นต้นไป 

คะแนน M GEN 20 คะแนน
แลกรับเสื้อ ไสหัวไป นายส่วนเกิน  1 ตัว จำนวน 100 รางวัล

เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 22  ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1  สิทธิ์/รางวัล
• เสื้อ Size M อก38  และ เสื้อ Size L อก40
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนนทุกกรณี 
• ยกเว้นกรณีไม่มีของรางวัลเท่านั้น
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
• กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี