HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN ผู้หญิง  รับคะแนน 3 เท่า วันสตรีสากล

  • 1,961
  • 07 มี.ค. 2022

ต้อนรับวันสตรีสากล M GEN ผู้หญิง ดูหนังฟรี 1  ที่นั่ง พร้อม รับคะแนน 3 เท่า

8 มีนาคม 65 

1.สมาชิก M GEN ผู้หญิง ดูหนังเรื่อง Dog หรือ ภาพหวาด ฟรี 1 ที่นั่ง

2.รับคะแนน 3 เท่าเมื่อชมภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ หรือ ซื้อสินค้าที่แผนก Concession 


เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร GEN ผู้หญิง ทุกประเภท 
• ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Dog หรือ ภาพหวาด
• รับสิทธิ์โดยรูดบัตร M GEN ที่ตู้ E-Ticket ทุกสาขาทั่วประเทศ
• สมาชิก 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ 
• รับคะแนน 3 เท่าสำหรับการชมภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ หรือ ซื้อสินค้าที่ แผนก Concession 
• คะแนนพิเศษเข้าโดยอัตโนมัติ
• โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า