HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN รับน้ำอัดลมฟรี! เมื่อชมภาพยนตร์เรื่อง A Man Called Otto 

  • 1,521
  • 13 มี.ค. 2023

สมาชิก M GEN รับน้ำอัดลมฟรี! เมื่อชมภาพยนตร์เรื่อง A Man Called Otto 

16-31  มีนาคม 66

สมาชิก M GEN ทุกคลับที่ ซื้อตั๋วชมภาพยนตร์เรื่อง A Man Called Otto ผ่านช่องทาง ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และ Major App
รับฟรี น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว 

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก M GEN ทุกคลับที่ชมภาพยนตร์เรื่อง A Man Called Otto ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 66  รับฟรี น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว 
• สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทาง ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และ Major Application 
• จำกัดจำนวน 1 สิทธิ์ / รางวัล / สมาชิก  
• สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 66 ที่แผนก Concession ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรสมาชิก 
•ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้รูดบัตรสมาชิกที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ หรือ ไม่ Login ใน Major App ในขณะที่ทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์  
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า