HIGHLIGHT CONTENT

โปรโมชั่นพิเศษ เปิดบัตร เติมเงิน M Cash สิงหาคม 2558

  • 8,033
  • 29 ก.ค. 2015

ซื้อตั๋วหนังง่ายๆ ด้วยบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ M CASH
โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เปิดบัตรใหม่ และเติมเงิน 
ประจำเดือน สิงหาคม 2558

เปิดบัตรหรือเติมเงิน มูลค่า 5,000 บาท กับบัตร M CASH ลาย TED 2 รับฟรี หมี TEDDY HOUSE  (ขนาด 12 นิ้ว)  1 ตัวมูลค่า 650 บาท   จำนวน 100 รางวัล

เปิดบัตรหรือเติมเงิน มูลค่า 5,000 บาท กับบัตร M CASH ลาย Fantastic Four รับฟรี T-Shirt Fantastic Four 1 ตัวมูลค่า 590 บาท  จำนวน 100 รางวัล
เริ่มวันที่ 6 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป!!! 

เปิดบัตรหรือเติมเงินมูลค่า 10,000 บาท รับบัตรที่พัก โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท รวม 15 รางวัล โดยเลือกจาก
1. โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่  จำนวน 5 รางวัล  
Deluxe Room  พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน รางวัลละ 1 ห้อง ( 2 วัน 1 คืน ) มูลค่า  3,700  บาท/ห้อง/คืน
2. โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท ปาย   จำนวน 5 รางวัล  
Deluxe Room  พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน  รางวัลละ 1 ห้อง ( 2 วัน 1 คืน ) มูลค่า  4,000 บาท/ห้อง/คืน
3. โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่  จำนวน 5 รางวัล  
Deluxe Room  พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน  รางวัลละ 1 ห้อง ( 2 วัน 1 คืน ) มูลค่า  4,100 บาท/ห้อง/คืน
โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 18 ธันวาคม 2558 ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดบัตรใหม่หรือเติมเงินมูลค่า 20,000 บาท 
รับบัตรที่พัก โรงแรม  Fishermen's Harbour Urban Resort ภูเก็ต ห้อง Deluxe Room พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน  มูลค่า 8,800 บาท จำนวน  5 รางวัล โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤษจิกายน 2558

 

เงื่อนไข
● สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร บัตรเงินสด M Cash, M GEN Cash Regular และ M GEN Cash Student เท่านั้น
● สำหรับการเปิดบัตรใหม่ ตามมูลค่าของแต่ละแพคเกจ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตร
● ของรางวัลมีจำนวนจำกัด (รางวัลรวมทุกสาขาที่ร่วมรายการ) โปรดตรวจสอบจำนวนของรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์ M Cash ก่อนแลกทุกครั้ง
● ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
● บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

ระยะเวลา : 27 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2558

สาขาที่ร่วมรายการ : พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขา