HIGHLIGHT CONTENT

Major x Pepsi - Your Movie, Your Style ดูหนังให้ฟินต้องกิน Popcorn คู่กับ Pepsi

  • 18,274
  • 13 พ.ย. 2019

Major x Pepsi - Your Movie, Your Style ดูหนังให้ฟินต้องกิน Popcorn คู่กับ Pepsi

ระยะเวลาจัดกิจกรรม: 13 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562

ร่วมกิจกรรมคลิก: http://www.majorcineplex.com/campaign/

วิธีร่วมกิจกรรม

ายละเอียดของรางวัล
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับ M PASS Student 3 เดือน รวม 10 รางวัล และ PlayStation 4 Party Bundle จำนวน 1 รางวัล โดยจะประกาศผลผ่าน Facebook ของ Major Cineplex Group ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

ผู้ร่วมกิจกรรมและแชร์ผลลัพธ์ จำนวน 15,000 คนแรก จะได้รับสิทธิ์ Pepsi 44 Oz.
1 แก้ว โดยจะได้รับ Code ผ่านทาง email ที่ใช้ร่วมกิจกรรม ภายใน 14 วันหลังร่วมกิจกรรม
โดยใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ จุดจำหน่ายเครื่องดื่มของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เฉพาะสาขาที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่ม Pepsi เท่านั้น

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2. ทีมงานจะทำการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook page – Major Group www.facebook.com/MajorGroup ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
3. ผู้ได้รับรางวัล PlayStation 4 Party Bundle จะต้องนำ email ยืนยันการได้รับรางวัล จากเมเจอร์ มาแสดงตัวตนประกอบการรับรางวัลที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โดยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับการประกาศผล
4. ผู้ได้รับรางวัล M PASS เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับผ่านช่องทาง Email ที่ร่วมกิจกรรม ภายใน 30 วัน หลังการประกาศผล
5. ผู้ที่ได้รับรางวัล หากมีรายชื่อได้รับรางวัลซ้ำเกิน 1 ชื่อ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเหลือชื่อเพียง 1 ชื่อเท่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์
7. กรณีไม่มาติดต่อรับรางวัลในวันและเวลาตามกำหนดถือเป็นการสละสิทธิ์
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.  รางวัลนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้