HIGHLIGHT CONTENT

ชวนเพื่อนๆ มารวมพลเป็นชาว Major Movie Gang ผ่าน Facebook ของ Major Group ชิงรางวัลสุดพิเศษ

  • 6,436
  • 14 ก.พ. 2019

สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

2. ทีมงานจะทำการประกาศรายชื่อทีมและหัวหน้าทีมที่ได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook page – Major Group www.facebook.com/MajorGroup ในวันที่ 7 มีนาคม 62

3. ผู้ที่ได้รับรางวัล หากมีรายชื่อได้รับรางวัลซ้ำเกิน 1 ชื่อ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเหลือชื่อเพียง 1 ชื่อเท่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ชื่อ Gang ที่เป็นประโยคหยาบคาย ส่อเสียด หรือหมิ่นสถาบัน จะถูกตัดสิทธิ์จากกิจกรรม

5. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์

6. กรณีไม่มาติดต่อรับรางวัลในวันและเวลาตามกำหนดถือเป็นการสละสิทธิ์

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรืออื่นๆ ได้ และไม่อาจจำหน่ายหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลได้ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 7

- รับรางวัลวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 -12.00 / 14.00 -18.00 น.

- รับรางวัลวันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 -12.00 / 14.00 -18.00 น.

เอกสารในการรับรางวัล 

- สำเนาบัตรประชาชน 

- ผู้โชคดีต้องแสดง Facebook ยืนยันตัวตนก่อนรับรางวัล      

(Log In Facebook แสดงตนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดย ต้องตรงกับรายชื่อผู้โชคดีตามที่ประกาศ)

ติดต่อสอบถามการรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ Email : online@majorcineplex.com