HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - Major Cineplex Movie Summer Blockbuster 2016

  • 9,043
  • 17 มิ.ย. 2016

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รางวัลที่ 1  รถจักรยานยนต์ GPX Legend200 จำนวน 5 รางวัล
1    คุณสุธาดา สง่าเพ็ชร    083-075-2xxx
2    คุณ Chain Suksawad    085-946-3xxx
3    คุณวนัชพร  เชาว์โชติ     092-978-2xxx
4    คุณจิดาภา วงศ์โสภา    095-960-8xxx
5    คุณจิตติยา  เมาลานนท์    081-499-3xxx
รางวัลที่ 2  แพคเก็จที่พัก Mida Sea Hua Hin – Duplex Pool Access   จำนวน 5 รางวัล
1    คุณแก้วตา  ฉัตรพิริยกุล    086-700-8xxx
2    คุณญาดานันท์  พุทธมนต์    081-142-5xxx
3    คุณพิษณุ ชะนะไชย    086-774-7xxx
4    คุณณัฐพัชร วงศ์วิฑูรวิช    081-866-5xxx
5    คุณสุทธิพงษ์  บางขา    086-558-4xxx
รางวัลที่ 3 แว่นกันแดด Oakley รุ่น  Latch จำนวน 5 รางวัล
1    คุณธันวา มีทวี    086-677-3xxx
2    คุณธัญญลักษ์ โพธิ์พุก    082-547-4xxx
3    คุณแสงจันทร์ สร้องทอง    092-554-5xxx
4    คุณนริศรา คงสวัสดิ์    089-008-9xxx
5    คุณปรมาภรณ์ ประดุจชนม์    092-112-4xxx
รางวัลที่ 4 กระเป๋าสะพายหลัง Fenneli – Multifunctional Backpack  จำนวน 10 รางวัล  
1    คุณสุดารัตน์ ฉันทศิริรัตน์    084-681-1xxx
2    คุณบุษกร  อาจอรุณวงศ์    085-365-0xxx
3    คุณปารเมษฐ์ ผาอินทร์    092-281-5xxx
4    คุณปรินดา ทรงอาษา    088-139-1xxx
5    คุณเมธาสิทธิ์ หิมะ    091-694-7xxx
6    คุณกัญญาภัทร พลทิพย์    095-060-5xxx
7    คุณชัยยุทธ วาณิชยปฏิยุทธ    084-638-6xxx
8    คุณธีระ ครรชิตสกุล    095-959-4xxx
9    คุณหงสรถ กิ่งไม้ทอง    081-457-5xxx
10    คุณรัชชานนท์ พวงมณี    087-220-0xxx

เงื่อนไขการรับของรางวัล
•    ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล ( เฉพาะรางวัลรถจักรยานยนตร์)
•    พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
•    สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ –  15 กรกฎาคม 2559
•    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจี๊ยบ (ฝ่ายการตลาด) โทร. 061-825-5571

 


ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ (สมาชิก M Gen รับเพิ่มอีก 1 ใบ) สำหรับชิงโชค ลุ้น
รถจักรยายนตร์ GPX Legend200  จำนวน 5 คัน
แพคเก็จที่พัก MIDA DE SEA จำนวน 5 รางวัล
แว่นกันแดด Oakley จำนวน 5 รางวัล
กระเป๋า  Fennelli 10 รางวัล 
รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม
•        ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ สมาชิกบัตร M Gen รับคูปองเพิ่มอีก 1 ใบ
•        เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2558 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
•        จับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี  วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ทาง www.majorcineplex.com
•        ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล ( เฉพาะรางวัลรถจักรยานยนตร์)
•        สาขาที่เข้าร่วมรายการ จำนวน 31 สาขา ในกรุงเทพ และปริมณฑล
•        พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
•        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
•        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ระยะเวลา : 13 เมษายน –  25 พฤษภาคม 2559

สาขาที่ร่วมรายการ :  เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา (เฉพาะในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ยกเว้น พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต)