HIGHLIGHT CONTENT

สมัครสมาชิก M Pass รายปีรับ Supersize 11-14 สิงหา 66

  • 682
  • 11 ส.ค. 2023

สมัครสมาชิก M Pass รายปีรับ Supersize 11-14 สิงหา 66

11 สิงหาคม 66 – 14 สิงหาคม 66

1. สมัคร M PASS แบบชำระรายปี รับฟรี Supersize 1 ถัง
2. สมัคร M PASS แบชำระรายเดือน รับฟรี น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

เงื่อนไข
- สำหรับสมาชิก M PASS ทุกประเภท  ที่สมัคร ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 66
- สำหรับสมาชิกที่สมัคร แบบชำระรายปี รับ Supersize 1 ถัง
- สำหรับสมาชิกที่สมัคร แบบชำระรายเดือน รับน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์  1 แก้ว 
- รับสิทธิ์ได้โดยแสดงบัตร M PASS ที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น โรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์
- น้ำอัดลมสำหรับโปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่น Happy Refill   
  สาขาที่ลูกค้าทำการสมัครและออกบัตร
- สมาขิก 1 ท่าน / 1 สิทธิ์
- ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 66 
- โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า