HIGHLIGHT CONTENT

พิเศษ! สำหรับสมาชิกบัตร M Pass Student รับสิทธิ์ซื้อ M Pass Combo Set ในราคา 130 บาท

  • 37,568
  • 01 เม.ย. 2019

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

1 ชุดประกอบด้วย

  • ป๊อปคอร์น 46 oz. จำนวน  1  กล่อง
  • น้ำอัดลม 32 oz. จำนวน  1  แก้ว

เงื่อนไข

  • สมาชิกบัตร M Pass Student  สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น
  • ไม่สามารถทำการ เพิ่มขนาดป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มได้
  • บัตร M Pass Student 1 ใบ สามารถรับสิทธิ์ได้ 2 ชุด / 1 วัน
  • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า