HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับรองเท้า Ultraboost-20-x-james-bond

  • 2,122
  • 09 ต.ค. 2021

 

คะแนน M GEN แลกรับรองเท้า Ultraboost-20-x-james-bond จาก Adidas

11 ตุลาคม 2564  เป็นต้นไปหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

คะแนน M GEN 150 คะแนน
แลกรับ Adidas Ultraboost-20-x-james-bond  1 คู่ จำนวน 10 รางวัล

เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1  สิทธิ์/รางวัล
• รองเท้า Ultraboost-20-x-james-bond รุ่น FY0645 มีขนาด Size UK 6½, 8½, 9, 9½ และ 10  รุ่น FY0646 มีขนาด Size UK 8½, 10  และ รุ่น FY0647 มีขนาด Size UK 8½, 9 
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนนทุกกรณี 
• ยกเว้นกรณีไม่มีของรางวัลเท่านั้น
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
• กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี