HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับฟรี บัตรเข้างาน THE WORLD OF STUDIO GHIBLI'S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023

  • 168
  • 12 ก.ย. 2023

คะแนน M GEN แลกรับฟรี บัตรเข้างาน THE WORLD OF STUDIO GHIBLI'S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023

บัตรเข้างาน THE WORLD OF STUDIO GHIBLI'S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023
แลกที่ 20 คะแนน  จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ


ตั้งแต่ 4 กันยายน 66 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าของรางวัลจะหมด 

เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 4  กันยายน  66  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1 สิทธิ์/รางวัล  รางวัลละ 2 ใบ
• บัตรเข้างาน THE WORLD OF STUDIO GHIBLI'S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023 สำหรับเข้างานได้วันที่ 22 กันยายน 66 จำนวน 15 รางวัล, สำหรับเข้างานวันที่ 23 กันยายน 66 จำนวน 15 รางวัล และ สำหรับเข้างานวันที่ 24 กันยายน 66 จำนวน 20 รางวัล
• รางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
• กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งใหม่ และ คืนคะแนนทุกกรณี
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย