HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN Student ชมภาพยนตร์ Dunkirk ในระบบ IMAX Film หรือ Digital รับสิทธิ์ราคาพิเศษเพียง 80 บาท

  • 11,524
  • 24 ส.ค. 2017

สมาชิก M GEN Student ชมภาพยนตร์ Dunkirk ในระบบ IMAX Film หรือ Digital
รับสิทธิ์ราคาพิเศษเพียง 80 บาท ตั้งแต่ 24 ส.ค.-10 ก.ย. 2560

เงื่อนไข
- รับสิทธิ์ได้ทุกสาขาของโรงภาพยนตร์ IMAX ทั้งระบบไอแมกซ์ฟิล์ม และ ไอแมกซ์ดิจิตอล ที่สาขาเท่านั้น
- สมาชิก Mgen Student ชม Dunkirk ในระบบ IMAX เพียง 80 บาท
- ไม่สามารถรับสิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
- ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้
- รับสิทธิ์ได้ทุกประเภทที่นั่งยกเว้นที่นั่งโซฟา
- รับสิทธิ์ได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2560
- บัตร Mgen Student 1 ใบ สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 ที่นั่งต่อ 1 ครั้งในการทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์