HIGHLIGHT CONTENT

ต้อนรับปิดเทอม M GEN Student Bonus Points

  • 9,712
  • 29 ส.ค. 2019

1.รับคะแนนสะสม  M GEN Points 3 เท่า  สำหรับการซื้อตั๋วหนังและซื้อสินค้าที่แผนก concession
2.ใช้คะแนน M GEN Points แลกรับตั๋วหนังเพียง 50 คะแนน  (จากปกติ 100 คะแนน)
3.ใช้คะแนน M GEN Points 20 คะแนน สำหรับการต่ออายุบัตรสมาชิก M GEN Student

 

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร GEN Student
  • คะแนนพิเศษ 3 เท่า สำหรับการซื้อตั๋วหนังและซื้อสินค้าที่แผนก concession โดยคะแนนพิเศษจะเข้าโดยอัตโนมัติ
  • คะแนนพิเศษรับตั๋วหนัง สำหรับที่นั่งปกติในโรงปกติ เท่านั้น
  • ใช้คะแนน สำหรับการต่ออายุบัตร สามารถใช้ได้ทั้งกรณีบัตรหมดอายุ และ บัตรหาย สำหรับการต่อบัตร M GEN Student เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า