HIGHLIGHT CONTENT

M GEN Rewards แลกรับ เสื้อ Premium จากภาพยนตร์ Trolls World Tour

  • 1,542
  • 26 มิ.ย. 2020

โปรโมชั่นการแลกรับสินค้า Premium จาก ภาพยนตร์ Trolls World Tour สำหรับผู้ถือบัตร M GEN คะแนน M GEN  100 คะแนน แลกรับ  เสื้อยืด 1 ตัว จำนวน 100 รางวัล

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

เงื่อนไข

  • สมาชิก M GEN  สามารถแลกได้
  • ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application และ Booth M GEN
  • สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1  สิทธิ์
  • กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนนทุกกรณี ยกเว้นกรณีไม่มีของรางวัลเท่านั้น
  • ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย
  • ระยะเวลาเริ่มแลกตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป