HIGHLIGHT CONTENT

พร้อมเที่ยวที่พักสุดหรูเพียงแลก M GEN Rewards Travel 2019

 • 2,430
 • 08 ส.ค. 2019

รายละเอียดการแลกของรางวัล สำหรับผู้ถือบัตร M GEN โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.Botanica khao Yai

แลกที่ 800 คะแนน ห้อง Studio  มูลค่า 12,000 บาท จำนวน 10 รางวัล                                       

เงื่อนไข

 • ห้อง Studio  สำหรับ 2 ท่านพร้อมอาหารเช้า
 • ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือ วันหยุดนักขัตฤได้
 • Voucher นี้ไม่สามารถใช้รวมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ และไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • Voucher สำหรับกิจกรรม ห้ามจำหน่าย
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลูกค้าจะเป็นผู้ชำระ
 • กรุณาจองล่วงหน้า 7 วันก่อนเข้าพัก ที่โทร 02 261 2999 ต่อ 401-403
 • การยืนยันการจองขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่างในขณะนั้น
 • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้ Voucher ช่วงระหว่างวันที่ 20-31 ธันวาคม 2562
 • Voucher ห้องพักใช้ได้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

***พิเศษ ใช้ 5 คะแนนรับส่วนลดห้องพัก 65 % จากBotanica khao Yai

เงื่อนไขส่วนลด

 • ใช้ 5 คะแนนแลกรับส่วนลด 65%  โดยแจ้งรหัสรางวัลต่อพนักงานก่อนจองห้องพัก และ แสดงรหัสกับพนักงานก่อนเข้าพัก
 • ห้อง Studio  สำหรับ 2 ท่านพร้อมอาหารเช้าจากราคา 12,000 บาท ลด 65% เหลือเพียง 4,200 บาท/ห้อง/คืน
 • สำหรับจองเข้าพัก วันอาทิตย์ – พฤหัส
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 44 001 111-20

 

2.SPRINGFIELD@SEA RESORT & SPA

แลกที่ 500 คะแนน  ห้อง Deluxe Villa มูลค่า 7,062 บาท จำนวน 15 รางวัล

เงื่อนไข

 • ห้อง Deluxe villa สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • Voucher ห้องพักนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดยาวต่อเนื่อง
 • Voucher ห้องพักนี้ใช้สำหรับการเข้าพักห้อง ดีลักซ์ พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • Voucher ห้องพัก 1 ใบสำหรับใช้เข้าพักได้ 1 ห้องต่อ 1ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • Voucher ห้องพักสามารถใช้ได้เมื่อมีการสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเข้าพักเท่านั้น สำรองห้องพักกรุณาติดต่อ :โทรศัพท์ 0 2231 2244 ต่อ 511, 108, 109
 • โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่างในขณะนั้น
 • โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้
 • Voucher ห้องพักนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2563

 

3.The Greenery Resort

แลกที่ 400 คะแนน ห้อง Premier rooms  มูลค่า 6,100 บาท จำนวน 20 รางวัล                                       

เงื่อนไข

 • ห้อง Premier rooms  สำหรับ 2 ท่านพร้อมอาหารเช้า
 • ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือ วันหยุดนักขัตฤได้
 • Voucher นี้ไม่สามารถใช้รวมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ และไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • Voucher สำหรับกิจกรรม ห้ามจำหน่าย
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลูกค้าจะเป็นผู้ชำระ
 • กรุณาจองล่วงหน้า 7 วันก่อนเข้าพัก ที่โทร 02 261 2999 ต่อ 401-403
 • การยืนยันการจองขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่างในขณะนั้น
 • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้ Voucher ช่วงระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2562
 • Voucher ห้องพักใช้ได้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562

***พิเศษ ใช้ 5 คะแนนรับส่วนลดห้องพัก 50 % จาก The Greenery Resort

เงื่อนไขส่วนลด

 • ใช้ 5 คะแนนแลกรับส่วนลด 50%  โดยแจ้งรหัสรางวัลต่อพนักงานก่อนจองห้องพัก และ แสดงรหัสกับพนักงานก่อนเข้าพัก
 •  Greenery Premier สำหรับ 2 ท่านพร้อมอาหารเช้าจากราคา 6,100 บาท ลด 50% เหลือเพียง 3,050 บาท/ห้อง/คืน
 • สำหรับจองเข้าพัก วันอาทิตย์ – พฤหัส
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 44 001 199

 

4.LIMON VILLA

แลกที่ 400 คะแนน  ห้อง Deluxe Villa มูลค่า 6,500 บาท จำนวน 20 รางวัล                                       

เงื่อนไข

 • ห้อง Deluxe Villa สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • Voucher นี้ใช้ได้ สำหรับวันธรรมดา (อาทิตย์ - ศุกร์) 
 • ไม่สามารถใช้เข้าพักในวันเสาร์ วันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • กรณีเข้าพักวันเสาร์ วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชำระเพิ่ม 500 บาท/ห้อง/คืน
 • Voucher นี้ไม่สามารถใช้รวมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ และไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรุณาแสดง Voucher ตัวจริงกับเข้าหน้าที่ในวันที่เข้าพัก
 • กรุณาสำรองห้องพักอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนเข้าพัก การยืนยันการจองขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่างในขณะนั้น
 • หาก Voucher มีการเสียหาย ฉีกขาด อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีการแก้ไขใดๆ รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองห้องพัก
 • รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้ Voucher 1 พฤศจิกายน 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • Voucher ห้องพักใช้ได้ถึงวันที่  1 กรกฎาคม 2563

***พิเศษ ใช้ 5 คะแนนรับส่วนลดห้องพัก 25 % LIMON VILLA

เงื่อนไขส่วนลด

 • ใช้ 5 คะแนนแลกรับส่วนลด 25%  โดยแจ้งรหัสรางวัลต่อพนักงานก่อนจองห้องพัก และ แสดงรหัสกับพนักงานก่อนเข้าพัก
 • ส่วนลด 25% จากราคาห้องพักปกติ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • สิทธิพิเศษส่วนลดใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2562

 

5.Grand Blue 

แลกที่ 300 คะแนน ห้อง Deluxe room มูลค่า 3,900 บาท จำนวน 15 รางวัล

เงื่อนไข

 • ห้อง Deluxe room สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • สำหรับวันหยุดยาว กรุณาสำรองห้องพักอย่างน้อย 30 วัน 
 • Voucher นี้ ไม่สามารถแลกคืน และเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • Voucher นี้ไม่สามารถออกใบใหม่ได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้น
 • เช็คอิน 14.00 น. เช็คเอ้าท์ไม่เกิน 12.00 น.
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพัก
 • สำหรับผู้เข้าพักเกินกว่าที่ระบุไว้ในวอเชอร์  สามารถเสริมได้ห้องละ 1 ที่เท่านั้น
 • เด็กอายุ3-5ปี เสียค่าอาหาร 149 บาท/คน/วัน ชำระในวันที่เข้าพัก
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ต้องชำระค่า ที่นอนเสริม (ฟูกเสริม หรือ  เตียงเสริม) รวมอาหารเช้า
 • กรุณาจองห้องพักล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น  โทร. 033-010810 หรือ bookings@grandbluethailand.com
 • Voucher ไม่สามารถใช้ได้วันที่ 15 ธันวาคม – 7 มกราคม และ 11 – 16 เมษายน
 • Voucher ห้องพักใช้ได้ถึงวันที่  30 เมษายน 2563

เงื่อนไขการแลกรางวัล

 • สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้
 • ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application  และ Booth M GEN
 • สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1  สิทธิ์
 • กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนนทุกกรณี
 • ยกเว้นกรณีไม่มีของรางวัลเท่านั้น
 • ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย
 • ระยะเวลาเริ่มแลก 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกรับรางวัลได้ ในสาขา กรุงเทพฯ จำนวน 4 สาขา และสาขาต่างจังหวัดจำนวน 10 สาขา ดังนี้

 

สาขาในกรุงเทพฯ
         1. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
         2. เมกา ซีนีเพล็กซ์
         3. เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์
         4. พารากอน ซีนีเพล็กซ์

 

สาขาต่างจังหวัด

         1. อีจีวี โคราช
         2. ระยอง
         3. เชียงใหม่
         4. เมืองสงขลา และหาดใหญ่
         5. ราชบุรี
         6. พะเยา
         7. มุกดาหาร 
         8. ร้อยเอ็ด
         9. สมุย
         10. สุโขทัย

 

บริการ Delivery 

 • สมาชิกที่ต้องการใช้บริการจัดส่งรางวัล ต้องทำการแลกรางวัลผ่าน M GEN application เท่านั้น
 • สมาชิกจะต้องทำการชำระเงินค่าบริการจัดส่ง 60 บ. สำหรับ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี สมุทรปราการ และ 120 บ. สำหรับสาขาต่างจังหวัดที่กำหนดดังนี้  ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สมุทรสาคร, นครปฐม, จันทบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ (ไม่รวมอำเภอ ทับสะแก, บางสะพานบางสะพานน้อย), เชียงใหม่, นครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงราย ,พระนครศรีอยุธยา ,ลพบุรี ,สระบุรี ,อ่างทอง ,สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, นครศรีธรรมราช, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, อุดรธานี, นครนายก, สระแก้ว, ตราด ให้กับ พนักงานส่งสินค้า
 • หากสมาชิกไม่ทำการชำระเงิน จะไม่สามารถขอรับรางวัลได้ และ ทาง M GEN จะไม่ทำการคืนแต้มให้กับรางวัลที่ทำการแลกไว้เท่านั้น