HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN ดูหนังข้ามปี 2560 รับคะแนนพิเศษ 61 คะแนน

  • 6,317
  • 22 ธ.ค. 2017

สมาชิก M GEN ดูหนังข้ามปี 2560 รับคะแนนพิเศษ 61 คะแนน

เงื่อนไข
- สมาชิกทุกคลับสามารถเข้าร่วมรายการได้
- เมื่อชมภาพยนตร์ ในวันที่ 31 ธค. 60 รอบเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป รับคะแนนพิเศษ 61 คะแนน 
- ตั๋วหนังที่มีมูลค่า น้อยกว่า 50 บ. (รวมถึงการใช้บัตร Complimentary / Gift Voucher / Gift card / Gold card / Platinum card ทั้งที่มีการจ่ายค่าภาษีและบริการเพิ่ม หรือจ่ายส่วนต่างในการอัพเกรด ที่นั่ง หรือ ระบบฉาย หรือใช้โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ ) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
- สมาชิก 1 คน / สิทธิ์
-คะแนนพิเศษ เข้าวันที่ 10 ม.ค. 61