HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN Kids ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Migration ครอบครัวเป็ดผจญภัย ล่วงหน้า เฉพาะที่นั่งประเภท Double Sofa Bed ในโรงภาพยนตร์ คิดส์ ซีนีมา 100 คู่แรก รับของขวัญสุดพิเศษจากภาพยนตร์*

  • 914
  • 14 ธ.ค. 2023

สมาชิก M GEN Kids ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Migration ครอบครัวเป็ดผจญภัย ล่วงหน้า เฉพาะที่นั่งประเภท Double Sofa Bed ในโรงภาพยนตร์ คิดส์ ซีนีมา 100 คู่แรก รับของขวัญสุดพิเศษจากภาพยนตร์*

สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 66 – 25 ธ.ค. 66 


เงื่อนไขโปรโมชั่น
•  โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสมาชิก M GEN Kids เท่านั้น 
•  สมาชิก M GEN Kids ทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า Migration : ครอบครัวเป็ดผจญภัย ประเภทที่นั่ง Double Sofa Bed ในโรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา 
•  Double Sofa Bed 100 คู่แรก จะได้รับของขวัญสุดพิเศษส่งท้ายปี จากภาพยนตร์ โดยสุ่มแจกของขวัญตามลำดับการซื้อ รายละเอียดดังนี้
      o  ลำดับที่ 1 - 10 รับ Bucket Hat มูลค่า 999.-
      o  ลำดับที้ 11 - 45 รับ Tattoo มูลค่า 79.-
      o  ลำดับที่ 46- 50 รับ Dax Cap มูลค่า 999.-
      o  ลำดับที้ 51 - 85 รับ Tattoo มูลค่า 79.-
      o  ลำดับที่ 86 - 95 รับ Sticker มูลค่า 59.- 
      o  ลำดับที่ 96-100 รับ Gwen Cap  มูลค่า 999
•  สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ (E-ticket) โดยรูดบัตรสมาชิก M GEN Kids เมื่อทำรายการทุกครั้ง 
•  กรณีไม่ได้รูดบัตร M GEN Kids เมื่อทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ จะไม่สามารถร่วมสนุกกับโปรโมชั่นนี้ได้ 
•  สามารถทำรายการซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 – 25 ธันวาคม 2566 เท่านั้น 
•  สามารถซื้อรอบล่วงหน้า (Advance Ticket) รอบและวันใดก็ได้ ที่เป็นโรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา รอบฉายคิดส์ ซีนีมา โดยยึดตามรอบฉายที่เปิดให้สามารถจองล่วงหน้าได้เท่านั้น
•  ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไข ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 
•  กรณีมีการยกเลิกการจองล่วงหน้า หรือ ทำรายการไม่สำเร็จ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ไม่สามารถร่วมสนุกโปรโมชั่นนี้ได้
•  ผู้โชคดีสามารถรับของขวัญสุดพิเศษนี้ได้ที่สาขา ในวันที่ไปชมภาพยนตร์เรื่อง Migration: ครอบครัวเป็ดผจญภัย
•  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด