HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN สะสมคะแนนได้เมื่อซื้อป๊อบคอร์นหรือเครื่องดื่ม ผ่านบริการ Delivery

  • 6,307
  • 14 ก.ค. 2021

สมาชิก M GEN สะสมคะแนนได้เมื่อซื้อป๊อบคอร์นหรือเครื่องดื่ม ผ่านบริการ Delivery

สมาชิก M GEN  ทีซื้อป๊อบคอร์นหรือเครื่องดื่มผ่านบริการ Delivery สามารถสะสมคะแนน M GEN เพียงกรอกข้อมูลผ่าน M GEN APP

 

เงื่อนไข
•    สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร M GEN ทุกประเภท 
•    สำหรับสมาชิกที่ทำการซื้อป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (ทุกประเภท)  ผ่านบริการ Delivery เท่านั้น ทุก 50 บาท รับ 1 คะแนน (ไม่รวมค่าจัดส่ง)  
•    สมาชิกกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารใบเสร็จจากการสั่งซื้อผ่านบริการ Delivery ที่ M GEN APP โดยคะแนนจะเข้าระบบอัตโนมัติ หลังจากกรอกข้อมูล 1 สัปดาห์
•    วันที่ในการสั่งซื้อป๊อบคอร์น ต้องเป็นวันเดียวกับที่ทำการลงทะเบียนในระบบ 
•    สามารถสะสมคะแนนจากการสั่งซื้อผ่านบริการ Delivery ได้วันละ 1 ครั้ง (จำกัดมูลค่าการซื้อไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง) 
•    ขอสงวนสิทธิ์การซื้อสินค้าที่แผนก Concession ณ จุดจำหน่ายในโรงภาพยนตร์ ไม่สามารถร่วมรายการได้
•    กรณีสมาชิกทำรายการไม่ครบตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนน 
•    โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา : 13-31 สิงหาคม 2564