HIGHLIGHT CONTENT

M GEN 16 คะแนนแลกรับตั๋วหนัง ป๊อบคอร์น หรือ น้ำอัดลม

  • 1,783
  • 14 พฤษภาคม 2021

รายละเอียด

• 16 คะแนน แลกรับ ตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง (ที่นั่งปกติ/ระบบปกติ)
• 16 คะแนน แลกรับ ป๊อบคอร์น 1 กล่อง (ขนาด 64 ออนซ์)
• 16 คะแนน แลกรับ น้ำอัดลม 1 แก้ว (ขนาด 32 ออนซ์)

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นสำหรับ วันที่ 16 พฤษภาคม 64 วันเดียวเท่านั้น โดยสมาชิก สามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN App เวอร์ชั่นใหม่
• สมาชิก 1 ท่านสามารถแลกได้รางวัลละ 1 สิทธิ์
• รางวัลที่แลกสามารถใช้ได้ถึง 15 มิถุนายน 64 โดยรางวัลตั๋วหนังสแกน QR Code รางวัลได้ที่ตู้ E-Ticket สำหรับรางวัล ป๊อบคอร์น และ น้ำอัดม แสดง QR Code รางวัลให้แกพนักงานที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา: 16 พฤษภาคม 2564