HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M Gen ดูฟิน คุ้มเวอร์ แจกแต้มไม่อั้น ดูครบ 10 ที่นั่ง รับเพิ่ม 100 คะแนน

  • 3,679
  • 01 ก.ย. 2017

สมาชิก M Gen ดูหนังครบ 4 ที่นั่ง รับคะแนนเพิ่ม 30 คะแนน
หรือ ดูหนังครบ 7 ที่นั่ง รับคะแนนเพิ่ม 60 คะแนน

หรือ ดูหนังครบ 10ที่นั่ง รับคะแนนเพิ่ม 100 คะแนน

เงื่อนไข
-สำหรับสมาชิกบัตร M GEN ทุกคลับ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
-สมาชิก M GEN รับคะแนนสะสม เมื่อชมภาพยนตร์ครบตามที่กำหนด (ไม่จำกัด ภาพยนตร์ ทุกประเภทที่นั่ง ทุกระบบการฉาย)
-ตั๋วหนังที่มีมูลค่า น้อยกว่า 50 บ. (รวมถึงการใช้บัตร Complimentary / Gift Voucher / Gift card / Gold card / Platinum card ทั้งที่มีการจ่ายค่าภาษีและบริการเพิ่ม หรือจ่ายส่วนต่างในการอัพเกรด ที่นั่ง หรือ ระบบฉาย หรือใช้โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ ) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
-สมาชิก 1 คน / สิทธิ์
-คะแนนพิเศษ เข้าวันที่ 10 ต.ค. 60