HIGHLIGHT CONTENT

หลวงตาใจดี แจกฟรีสร้อยคอทองคำจากห้างทองเยาวราชกรุงเทพ กว่า 1 ล้านบาท!

 • 10,098
 • 08 ก.ค. 2019


กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก

 • ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่องหลวงตามหาเฮง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุก 2 ที่นั่งลุ้น สร้อยคอทองคำ 2 ช่องทาง
  • ช่องทางคูปอง เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่องหลวงตามหาเฮงทุก 2 ที่นั่ง ได้รับคูปองลุ้นทันที รับสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 1 เส้น จำนวน  24 รางวัล รางวัลละ 6,125 บาท รวมมูลค่า 147,000  บาท*  
  • ช่องทาง ส่งคูปองชิงโชค กรอกชื่อ- นามสกุล สาขาที่ชม เบอร์โทร หย่อนลงในกล่องรับคูปองที่โรงภาพยนตร์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ  จับรางวัลลุ้น รับสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 1 เส้น จำนวน 120 รางวัล รางวัลละ 6,125 บาท รวมมูลค่า 735,000 บาท*
 • ​จำนวนคูปองรับสิทธิ์ 100,000 ใบ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • จับรางวัล วันที่ 24 กันยายน  2562 ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา รัชโยธิน 
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 25 กันยายน 2562 ผ่าน   www.majorcineplex.com
 • ระยะเวลา 16 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. 62 (สิ้นสุดเวลา 00.00 น.) 
 • *(มูลค่าเส้นละ 6,125 บาท รวมค่ากำเหน็จแล้ว) อ้างอิงราคาทองคำรูปพรรณ 1 บาท = 20,700 บาท (ไม่รวมค่ากำเหน็จ) *อ้างอิงราคาทอง ณ วันที่  25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.


เงื่อนไขการรับรางวัล

 • กรุณานำหลักฐานนี้ พร้อมหางบัตรชมภาพยนตร์เรื่องหลวงตามหาเฮง มาแสดงเพื่อรับสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึงจำนวน 1 เส้น
 • บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ และติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและนัดหมายในการรับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และคูปองที่ได้รางวัลพร้อมบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง หลวงตามหาเฮงตามที่ระบุของผู้โชคดี มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2562 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดได้ 
 • ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • ผู้โชคดีจะต้องเก็บหางบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อเป็นหลักฐาน ในการรับ รางวัล หากหลักฐานไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัลทั้งหมด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • จับรางวัล 120 รางวัลผ่านการส่งคูปองชิงโชค ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ประกาศผู้โชคดี ประกาศทางเว็บไซต์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน  www.majorcineplex.com และ www.facebook.com/majorgroup
 • สถานที่รับรางวัล ที่ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ชั้น M เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • คูปองส่งเสริมการขายห้ามจำหน่าย