HIGHLIGHT CONTENT

Krungthai NEXT

  • 644
  • 04 มี.ค. 2024

Krungthai NEXT
ลูกค้าบัตรธนาคาร Krungthai NEXT ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคา 120 บาท ใช้สิทธิ์ผ่าน ช่องทาง Krungthai NEXT (API) โดยกรอกคำว่า NEXT120 เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านช่องทาง Application Krungthai NEXT (เท่านั้น) 

*สิทธิ์เริ่มนับทุกวันจันทร์แรกของสัปดาห์*

-  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ในระบบปกติ เท่านั้น (จำกัดการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ต่อครั้งไม่เกิน 2 ที่นั่ง/ครั้ง (ไม่จำกัดการซื้อต่อวัน)
•  สามารถใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568
•  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ
•  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าก่อนวันเข้าฉายได้
•  รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด