HIGHLIGHT CONTENT

ฉลอง ขุนพันธ์ 3 มุ่งสู่ 120 ล้านบาท ทุกที่นั่งรับ โปสเตอร์เวอร์ชั่นพิเศษ !

  • 1,377
  • 04 เม.ย. 2023

โปรโมชั่นสำหรับภาพยนตร์ ขุนพันธ์
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
·      ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง ขุนพันธ์ ทุกที่นั่ง สามารถแลกรับโปสเตอร์ฟรี 1 ใบ
·    ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ ขุนพันธ์ ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน
·    เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 66 ถึงจนกว่าของจะหมด
·    ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
·    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า