HIGHLIGHT CONTENT

ชม Inhumans ทุกที่นั่งในระบบ IMAX รับ Poster จากภาพยนตร์ฟรีทันที!

  • 5,442
  • 30 ส.ค. 2017

ชม Inhumans ทุกที่นั่งในระบบ IMAX
รับ Poster จากภาพยนตร์ฟรีทันที

โปสเตอร์แบบที่ 1 เริ่มแจกตั้งแต่วันนี้ – 6 ก.ย. 60
โปสเตอร์แบบที่ 2 เริ่มแจกวันที่ 7-13 ก.ย. 60

เงื่อนไข

- เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ IMAX ทุก 1 ที่นั่ง จะได้รับ MINI POSTER 1 ใบ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ไปก่อนแล้ว สามารถนำบัตรชมภาพยนตร์กลับมารับได้
- สินค้ามีจำนวนจำกัด