HIGHLIGHT CONTENT

Happy New Year 2019 ฉลองปีใหม่กับ ICON CINECONIC ซื้อตั๋วผ่านแอป 120 บาท

  • 30,310
  • 30 ธ.ค. 2018

Happy New Year 2019 ฉลองปีใหม่กับ ICON CINECONIC
ซื้อตั๋วผ่านแอป Major Movie Plus เริ่มต้นที่นั่งละ 120* บาท ทุกรอบ ทุกเรื่อง
สิทธิ์จำนวนจำกัด สำหรับรอบฉายตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2562 เท่านั้น

สาขาที่ร่วมรายการ : เฉพาะสาขา ไอคอน ซีเนคอนิค

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : วันที่ 1 - 31 มกราคม 2562

เงื่อนไข

  • เฉพาะสาขา ไอคอน ซีเนคอนิค รอบฉายตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
  • เฉพาะที่นั่ง Premium Chair ระบบปกติ 2D ในโรงปกติเท่านั้น
  • เฉพาะการทำรายการผ่านแอป Major Movie Plus เท่านั้น
  • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด