HIGHLIGHT CONTENT

Guardians Tintub Movie Set

  • 3,348
  • 01 พฤษภาคม 2023

Guardians Tintub Movie Set


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+ ถังทินทับ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 130 ออนซ์ 1 ชิ้น 
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย KIOSK รัชโยธิน กับ เมกา)
+ ถังทินทับ ขนาด 130 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่ใส่ป๊อปคอร์นลงในถังเหล็ก)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Delivery)
+ ถังทินทับ ขนาด 130 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่ใส่ป๊อปคอร์นลงในถังเหล็ก)


 ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+ ถังทินทับ ขนาด 130 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่ใส่ป๊อปคอร์นลงในถังเหล็ก)
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง


ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada)
+ ถังทินทับ ขนาด 130 ออนซ์ 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่ใส่ป๊อปคอร์นลงในถังเหล็ก)

เงื่อนไขรับสิทธิ์ รีฟิลน้ำอัดลม
1. รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์ (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
2. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น หรือการซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee และ Lazada โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ระยะเวลาจัดรายการ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566